Banner
Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej chrání strávníky i životní prostředí.

Víra

Diskuse na téma víra.

Podtémata víra

Diskuse víra

Jediný seraf kterého znám
Je rozdíl mezi Tupostí nebo vyrovnaností.
Pallas Athena - duchovní konzultantka.
Karma - definice karmy.
Dělám práci o buddhismu a potřebuji podklady.
Leviatan - drak chaosu o němž se diskutuje.
Je podle křesťanů rozhovor s Pannou Marií modlitbou?
Bůh Matka
Studie britského profesora psychologie Richarda Lynna o souvislosti IQ, vzdělání a víry nebo nevíry v Boha.
Paralela Kuan-jin - Panna Maria - její západní a východní podoba.
Náboženství a homosexualita - otázka, zda existuje nějaká církev, nebo náboženství, které toleruje homosexualitu.
Mariánský kult a protestanti, názor protestantů na Pannu Marii.
Čistota a celibát - duchovní význam a význam pro hromadění majetku církví.

Yin.cz © 2007 serafX