Banner
Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej chrání strávníky i životní prostředí.

Tupost a vyrovnanost

Rozlišuj tupost a vyrovnanost

Bitva mezi dvěma vlky
Jeden večer jeden starý Indián vyprávěl svému vnukovi o bitvě, která se odehrává uvnitř lidí. Řekl: " Můj synu, tato bitva je mezi dvěma "vlky" uvnitř nás všech. Jeden je zlo: Je to hněv, závist, žárlivost, smutek, chtivost, arogantnost, sebelítost, pocit viny, zášť, pocit méněcennosti, lež, falešná pýcha, pocit převahy a ego.
Druhý je Bůh. Je to radost, mír, láska, naděje, vyrovnanost, pokora, laskavost, shovívavost, schopnost vcítit se, velkorysost, pravda, soucit a víra."
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a pak se zeptal dědečka: "Který z vlků vyhrává?"
Starý Indián odpověděl prostě: "Ten, kterého krmíš."


Podle tvého názoru (tedy pokud se ztotožňuješ s podobnými pohádkami) je smutek, hněv, chtivost, svědomí a v neposlední řadě také uvědomění si sama sebe (ego) zlo?
Takže bezdomovec, který po ničem netouží, ničeho nelituje, nedělá mu starosti že je úplně na dně, nenaštve se když mu kolega z vedlejší popelnice v noci pomočí záda, stále se jen tupě usmívá a neuvědomuje si vlastní existenci je podle tvého názoru dokonale vyrovnaný člověk, který v sobě nechal zlého vlka zcela vyhladovět.
Jak může být v 21. století někdo takový fanatik.


Rozlišuj tupost od vyrovnanosti.

Yin.cz © 2007 serafX