Banner
Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej chrání strávníky i životní prostředí.

Nevztekej se

Nevztekej se

Počátek: 1+1

1 + 1 = 2 protože operace plus aplikovaná na dvojici (S(0),S(0)) dává S(S(0))
Tento aritmetický fakt je na desítkové soustavě nezávislý. Nemám tu žádné jednotky, desítky, stovky, atd. Pouze mám 0, S(0), S(S(0)), S(S(S(0)), ...
Jako zřejmého laika Vás o tom informuji.


Start->Spustit->calc
Zobrazit->Vedecka
Bin
1
+
1
=
A kolikpak to vyhodi vysledek?


Takže ještě jednou a naposled. Tentokrát pro blbečky (přesněji pro blbečka).
Např. vezmu tři kuličky a dvě kuličky, dám je dohromady a mám pět kuliček.
ooo + oo = ooooo
Přesněji se děje toto.
1. Spočítám první hormádku: SSS(0)
2. Spočítám druhou hromádku: SS(0)
3. Dám hromádky dohromady: Plus(SSS(0), SS(0))
4. Spočítám výslednou hromádku: SSSSS(0)
Udělal jsem toto:
Plus(SSS(0), SS(0)) = SSSSS(0)
Nebo-li: 3 + 2 = 5
Funkce sčítání je v aritmetice definována pomocí funkce successor (česky "následovník"). Samotný zápis přirozených čísel v desítkové soustavě je pouze věcí konvence, která historicky nejspíš souvisí s tím, že člověk má na rukou deset prstů.


Následovník 1 je 10. :) Slova "tri" "dve" a "pet" vůbec neznám, stejně tak znak "2" "3" a "5". Ale na tom "obrazku" rozeznávám 11 a 10 kuliček, což dohromady dává 101 kuliček. Což se opět zcela shoduje s tím, co jsem tvrdil předtím.


1+1=10 a 2+2 je 30.to je přece jasné.


Vy prostě nechápete rozdíl mezi výpočtem a zápisem výpočtu. Přepisovat zápis z jedné soustavy do druhé (např. z binární do desítkové) je totéž jako překládat z jednoho jazyka do druhého, např. z češtiny do němčiny. Klidně si místo "3", "2" a "5" používejte "11", "10" a "101". Ovšem na tom, že když vezmete hromádku OOO a hromádku OO, dáte je dohromady, tak dostanete hromádku OOOOO, tím nic nezměníte. Pokud "1 + 1 = 2" je zápis v desítkové soustavě, pak je to pravdivý výrok. Ale jeho pravdivost je dána tím, že když se vezmeme O a k tomu přidáme O, tak dostaneteme OO. A to je fakt nezávislý na desítkové soustavě.


Nevztekej se.:D

Yin.cz © 2007 serafX