Banner
Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej chrání strávníky i životní prostředí.

Zeptej se odborníků na výživu

Zeptej se odborníků na výživu

Předchozí: zákaz jíst maso

Tak to se zeptej odborníků na výživu a nepleť do toho Bibli. Pro pročišťování těla je taky důležité hodně pít.


Můj příspěvek: Já do toho Bibli nepletu, Bible se do toho plete sama ;-)
Ano, pít je také důležité.


Jestli se do toho plete, nevidím důvod, proč se právě jí v tom řídit.


Můj příspěvek: Já také ne.


Já neřekl k užitku, já řekl ku obživě. To je rozdíl. V Bibli je přímo výslovně napsáno ku obživě.


Můj příspěvek: Kde?


Genesis, kapitola 1., verše 29 a 30.


Můj příspěvek:
29 řekl ještě Bůh: "Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na měmž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.
30 Všechněm pak živočichům zemským i všemu ptactvu nebeskému a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.

Jak čtu ve verši 30, měli by křesťané krmit rostlinnou stravou i své domácí mazlíčky.
Reakce: skutky kapitola 10. verše 9 - 16


No jo, tehdy ještě nebyly granule.

Yin.cz © 2007 serafX