Banner
Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej chrání strávníky i životní prostředí.

Skutky kapitola 10. verše 9 - 16

Skutky kapitola 10. verše 9 - 16

Předchozí: zeptej se odborníků na výživu

A co Skutky kapitola 10. verše 9 - 16?


Můj příspěvek:
9 Nezejtří pak, kdyžý oni šli a přibližovali se k městu, všel Petr na horu, aby se modlil, okolo hodiny šesté.
10 A potom velice zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.
11 I uzřel nebe otevřené a sestupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za čtyři rohy uvázanou, ana se spouští na zem,
12 na níž byla všeliká zemská hovada čtvernohá a zvířata a zeměplazové i ptactvo nebeské.
13 I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bí a jez.
14 I řekl Petr: Nikoli, Pane, neboť jsem nikdy nejedl nic obecného aneb nečistého.
15 Tedy opět podruhé stal se hlas k němu: Cožť Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté.
16 A to se stalo potřikrát. I vzata jest zase ta nádoba do nebe.

Pokračování vlákna: maso se nedá zbavit krve

Yin.cz © 2007 serafX