Banner
Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej chrání strávníky i životní prostředí.

Podstatná dogmata

Podstatná dogmata

Křesťanství JE ideologie. Jednoznačně. Je to uzavřený myšlenkový systém, který je postavený na dogmatech, "nevyvratitelných" a neměnných "pravdách".


Můj příspěvek: Kdybys totéž napsal například o katolictví, nebo jiném křesťanském směru, souhlasil bych. V případě křesťanství příliš takových dogmat nevidím, anebo, když na věc nahlédnu z druhé strany, existuje tolik různých křesťanských církví, sekt a kultů, že je zde velice bohatý výběr. A s onou zmíněnou neměnností to také není až tak zcela přesné, sice pomalu, ale i tato církev mění svá dogmata.
Pokračování: celibát


Ta hlavní nezmění, jinak by přestala být křesťanská.


Můj: Několik těch hlavních již změnili.


Bůh x Satan, první hřích, Ježíš - jednorozený syn Boží, zatracení, vykoupení, poslední soud... Vše podstatné zachováno.


Můj: Co na těchto věcech, které jsi vyjmenoval vidíš tak podstatného?


Vždyť jsou to klíčové ideje křesťanského pohledu na svět.


Můj: Pokud považuješ tyto ideje za klíčové, nedivím se, že jsi křesťanství opustil, asi bude cesta vědy pro tebe lepší, i tato cesta tě jednou může zavést k cíli.
Co takhle křest (myslím skutečný křest, nikoli pokapání hlavy několika kapkami vody, jak se praktikuje dnes), vhled do pupku (převedeno do srozumitelné řeči - tan tien meditace), dodržování zákazu jíst maso - jak se píše v Bibli, dodržování půstu (skutečného půstu, nikoli nejezení některých druhů masa, v což se půst pod vedením mlsných katolických špiček zvrhl) a konečně by neškodilo vrátit také alespoň trochu duchovna namísto vší té vatikánské politiky.

Pokračování: zákaz jíst maso

Yin.cz © 2007 serafX