Banner
Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej chrání strávníky i životní prostředí.

Maso se nedá zbavit krve

Maso se nedá zbavit krve

Předchozí: skutky

Šikovnej. A teď si ještě zkopíruj Genesis 9:2-4.
PS: A jen tak pro jistotu: Maso se dá zbavit krve.


Můj příspěvek: Jj, když přebereš buňku po buňce, tak se krve zbavit dá (ale kolik by asi takové maso stálo). O významu slov v Genesis 9. 2-4 by se dalo dlouho diskutovat, můj názor je ten, že se dají vykládat stejně, jako buddhistické: "Jez to, co máš před sebou na misce, jen nedopusť, aby bylo kvůli tobě zabíjeno." Tedy pokud se někdo bez masa nedokáže obejít, může jíst maso z tvora, který zemřel přirozenou smrtí(úraz, smrt stářím apod.), pak je již jeho tělo jen kusem mrtvé hmoty.


Zase se do Bible zoufale snažíš naroubovat buddhismus? Tss, tss, tss.
OK, takže si to zrekapitulujeme:
2. Strach váš a hrůza vaše buď na všeliký živočich země, a na všecko ptactvo nebeské. Všecko, což se hýbe na zemi, a všecky ryby mořské v ruce vaše dány jsou.
3. Všecko, což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm; jako i bylinu zelenou, dal jsem vám to všecko.
4. A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.
A nyní vezmu za pravdivý tvůj absurdní předpoklad, že maso nejde zbavit krve (kolik myslíš, že je krve v karbanátku?, co vlastně považuješ za krev?). Takže ty verše nám říkají, že teoreticky můžeme jíst maso všeho živého, ale prakticky to nejde, takže na to můžem zase zapomenout. Za až tak stupidní Bibli nemám...
Zvířata, co zemřela přirozenou smrtí? Taktéž nefunkční. Podle tebe stejně nejde to maso zbavit krve, takže taky nic.
Ale zajímal by mě tvůj názor na verš Gen9:2, jelikož tady vidíme něco o strachu a hrůze. Nemyslíš, že by to mohlo mít nějakou spojitost se zabíjením? Nebo na ty zvířata jen máme dělat bu bu bu?


Můj příspěvek: Proč si myslíš, že se cosi zoufale snažím roubovat, v době vzniku Bible byl buddhismus již mnoho staletí existující cestou, nefungovalo by tedy ono roubování spíše opečně (ono to tak v praxi i fungovalo)
Jsi si jist, že můj předpoklad je absurdní? Dokázal bys zbavit maso krve takovým způsobem, aby v něm nezbyla ani jedna krevní buňka, ani molekula krevní plazmy? Ale ona slova se dají vykládat i jako naprostý zákaz jíst maso s duší jeho - tedy maso zvířete, které by bylo nutno člověkem zabít (zaživa ho jíst také tento verš nepovoluje). Já také Bibli za tak stupidní nemám, vždyť význam tohoto kóanu jsem psal v předchozím příspěvku.
9.2 Myslím, že na zvíře, které je zabíjeno není již třeba dělat bu bu bu, strachu a hrůzy je v jeho mysli v tu chvíli dostatek.
Pokračování: roubování | absurdity nekončí a kóany

Yin.cz © 2007 serafX