Banner
Jídelní hůlky schopné rozpoznat nekvalitní olej chrání strávníky i životní prostředí.

Prvotní příčina není k nalezení

Prvotní příčina není k nalezení

Předchozí: postoj buddhismu k sebevraždě

Zajímavá debata. Jestli tomu rozumím, tak se sebevrah s velkou pravděpodobností zrodí v nižších stavech. Očekával bych spíše, že dostane novou šanci, aby pokračoval, tam kde skončil? Nebo je to tak, že těžší podmínky vedou k rychlejšímu vývoji?


Každá buddhistická meditace začíná 4mi zákl. myšlenkami - první je, že chápeme drahocenost lidského zrození. Je to prý stejná pravděpodobnost jako že ulpí hrách na stěně skleníku, když ho na ni házíš. A pokud místo využití pro svůj rozvoj, tuto možnost vědomě ukončíš, budeš mít ke svým stávahícím negativním otiskům v mysli ještě jeden nový negativní- sebevraždu. A v nižších sférách zrození se dají získávat dobré dojmy jen velmi těžko, a proto se tam vesměs očišťují pouze negativity, protože tyto úrovně prožívání jsou plné utrpení. Sklidíš cos zasel....je to velmi logické. V buddhismu rozhoduješ o svém osudu ty sám. Nikdo vnější...
měj se fajn


Pokud tento svět vytvořila mysl, aby si uvědomila sama sebe, proč následují takovéto "tresty"? A pokud ostatní budou srozuměni s tím, jak to chodí, nemohu jim přece ublížit. Mohou maximálně pocítit zármutek nad ztrátou v tomto životě, ale to by jim defakto mohlo pomoci ve vývoji. Pořád v tom vidím rozpor.


Myslím že k příčině a následku není potřeba co dodávat...mě to funguje ve všem a jestli ne tobě tak gratuluju.


Gramatiku ses taky nikdy moc neučil co jako já :) jasně že příčina následek funguje, je otázka jak daleko do minulosti se k těm příčinám můžeš ale dostat. A jestli ty příčiny můžeš hledat jen ve svých skutcích nebo mysli. Dejme tomu, že budu brát v úvahu pojetí mysli po buddhisticku, fajn, dejme tomu, že dokážeš poznat příčiny v minulém životě, ale jak se můžeš dostat k příčině - která proběhla, ještě milióny let před tím, než se na zemi vyvynul člověk a spolu sním jeho malý mozeček, díky kterému vůbec mohl začít přemýšlet o nějakých příčinách a buddha díky němu mohl začít s praxí copak existovala mysl před tím, než na zemi vznikl život ? to si snad buddhisti nemyslej nebo jo ? Jestli nějakej láma s určitostí ví, jaká byla příčina pro vznik života a vesmíru vůbec tak sem sní.


Já to slyšel tak, že tento vesmír vytvořila mysl(vědomí..) aby si skrze tento svět uvědomila sama sebe. Tohle tvrzení nevyvrátíš, ať je to pravda nebo ne. Jenom pořád nechápu, proč je sebevražda tak těžká příčina. Pokud v sobě zabiješ božstva a máš za to pikat, tak to zavání křesťanstvím. Peklo a ráj.


"ale jak se můžeš dostat k příčině - která proběhla, ještě milióny let před tím, než se na zemi vyvynul člověk a spolu sním jeho malý mozeček, díky kterému vůbec mohl začít přemýšlet o nějakých příčinách a buddha díky němu mohl začít s praxí copak existovala mysl před tím, než na zemi vznikl život ?... Jestli nějakej láma s určitostí ví, jaká byla příčina pro vznik života a vesmíru vůbec tak sem sní"
Prvotní příčina je tato: "žádná prvotní příčina není k nalezení."
Buddhisti to počítaj podle trochu větších měřítek než je doba vývoje života na téhle planetě. Jedno období cyklického vzniku a zániku celého vesmíru (1 eon) trvá údajně "asi tolik roků, kolik je zrnek písku v celé řece Ganze." Buddha byl schpen vybavit si ve vzpomínce údajně posledních 92 takových eonů. Když se ho někdo ptal jak vzdálená je prvotní příčina existence, říkal že ´tolik eonů už uplynulo, kolik je zrnek písku v celé řece Ganze, přesto žádná prvotní příčina znovuzrozování bytostí není k nalezení."
"Tak dlouho jste byli v tomto koloběhu zrozování stínáni na popravištích a plnili pohřebiště, že za tu dobu z vás vyteklo tolik krve, kolik je vody ve čtyřech oceánech. A to je dost na to abyste se osvobodili..."

Yin.cz © 2007 serafX