Banner
Thorovo kladivo je válečné kladivo severského boha Thóra.

Thorovo kladivo (Mjöllnir)

Diskuse na téma Thorovo kladivo (Mjöllnir).

Thorovo kladivo (Mjöllnir)

Se strachem jsem to myslela spíše na sebe..nechci hodnotit a ani posuzovat jiné..to je na nich. :-)
Každý zraje a k tomu potřebuje i vnější podněty,zkoušky..zkrátka "materiál" pro své pilíře zralosti duchovního vyspění..
Děkuji za upozornění..určitě si nenechám ujít tak vyjímečný úplněk..jeřebinky do vlasů si dám,na zahradě oslovím matku Přírodu..a prastaré Bohy přivítám..Energii kterou načerpám Ti budu posílat..cítím tvou vyčerpanost..A vesmírné rande?..jo to je fajn..už takhle se vznáším v vyšinách :-)) Obvzlášť dnes mám vyjímečný den :2:
Pro začátek ..mě laikovy..nebo laice? napiš prosím co stylizuje Thorovo kladivo..co Triády-spirály..proč tři a proč uzly..co strom života..nějakou představu mám..a ano mohu to najít na internetu..ale nechci.


Thorovo kladivo (Mjöllnir) je bojový nástroj z jednoho kusu železa, který používá bůh Thór na ochranu, především proti trollům. Trollové napadají říši bohů Ásgard a říši lidí Midgard, kde jim různými způsoby škodí. Trollové jsou obři a mají obrovskou sílu, proto sám silný Thór používá ještě své kladivo, ve kterém je spoutána mocná síla a vydává hromové blesky, nebo se kladivo metá jako bumerang. Thór dále nosí opasek síly a rukavice, které Thorovi pomáhají kladivo udržet a při jeho hodu zaručují návrat do ruky majitele.
Thorovo kladivo je přímo zpodobněno jako třetí runa Futharku s názvem Thurisaz. Svislá čára představuje úderník kladiva a trn je rukovětí, jenž je kratší. Kratší rukověť je následkem Lokiho lsti. Proradný polobůh Loki dal kladivo ukovat u skřítka kováře Sindriho, ale zároveň nechtěl, z určitých důvodů, aby se mu to podařilo a tak se Loki proměnil ve vosu a Sindriho při jeho práci bodnul. Sindri leknutím rukověť pokazil.
Thorovo kladivo bylo častým amuletem starých seveřanů, především mořeplavců a nosili ho pověšený na krku. Ochraňuje zejména před pohromami. Když na obloze zavládne bouřka, my pohané věříme, že Thór právě nyní bojuje s trolly.


Strom života nazývaný Yggdrasill, je ve své ilusrativní podobě zrcadlem devíti světů (říší), jenž tvoří jeden vesmírný celek a světy jsou zároveň svým umístěním protiklady, v jejichž středu leží říše Midgard, tedy svět lidí.
Na počátku věků existovaly pouze dva světy: Múspelheim, říše věčného ohně a na proti němu Niflheim, země ledu. Oddělovala je pouze bezedná propast s názvem Ginnungagap. Působením ohně na led začala vznikat voda stékající do propasti a na kraji propasti z této vody vznikly první bytosti. Nebudu se dlouze rozepisovat o celém vývoji a vrátím se k Yggdrasillu. Vývojem a přičiněním dalších a dalších bytostí, které mezi sebou soupeřili, vznikaly další světy, podle původu bytostí a zrodu. Ti, kteří se prohlásili za bohy (Ásové) a své protivníky odstranili, stvořili Midgard a Ásgard. Bohové pak ze dvou kmenů stromů, které v Midgardu vyplavila voda, stvořili prvního člověka muže (Ask) a ženu (Embla). Muž byl ze stromu jasanu a žena z jívy.
Strom Yggdrasill se tedy postupně složil do devíti světů, jehož koruna spočívá ve světle bohů, spodní část a kořeny v temnotě a podsvětí, a střed náleží zemi lidí, jejichž život je provázen oběma aspekty světla a tmy, dobra a zla.
Dnes je čím dál více zřejmé, že pokud zakreslíme všech devět světů, tak, jak jsou ve vesmíru umístěny, dostaneme šablonu, ze které můžeme odvodit všech 24 run Futharku.


Zde ještě doplňuji názvy a stručný popis všech devíti světů:
1. Ásgard: Říše nejvyšších bohů Ásů a místo věčného života.
2. Vanaheim: Říše božského rodu Vanů, vládců přírody a plodivé síly.
3. Álfheim: Říše světla, světlých álfů a duchů přírody.
4. Múspelheim: Nejstarší říše ze všech. Svět ohně a praenergie.
5. Midgard: Říše lidí.
6. Jötunheim: Říše obrů (Trollů).
7. Niflheim: Říše chladu, ledu a temnoty.
8. Svartálfheim: Podzemní říše temných álfů.
9. Helheim: Říše mrtvých a věčné smrti.

Další diskuse:

Thorovo kladivo je v podstatě něco jako schopnost vrhat blesky.
Zda je člověk býložravec, všežravec, masožravec se řeší již dlouhou dobu.
Runové zrcadlení - Thorovo kladivo zpodobňuje runa THURISAZ.
Jak často krmit štěně staré čtyři měsíce.
Jídlo mi tam nechutná s výjimkou misky zeleniny.
Den obrácení medvěda v brlohu právě nadešel.

Yin.cz © 2007 serafX