Banner
Obrácení na katolickou víru

Také důkaz víry

Diskuse na téma zvířatům se zachtělo výšek a tak jim narostla křídla.

Také důkaz víry

Ondi: Řekové
Řekové založili přírodní vědy. Ovšem ne všichni Řekové, že jo.

To je k Tom.Sawyer - RE: Milion sem,... blbě se to v hloubi hledá "... Řekové odkryli mnohá tajemství přírody ..."

Sokrates řekl také: Teď už vím, že nic nevím.
Ano, bylo skromné přiznání nevědomosti, ale nebyla to pobídka ke složení rukou v klín, spíš k dalšímu bádání.

Kreacionisti se dopouští základní chyby - hledaj slabiny, díry a škvíry ve vědění - a že jich je spousta - a vrážejí do nich boží klíny. Zřejmě se naivně domnívají, že lidi opět spálí knihy (až na bible, samozřejmě) a vrátí se k analfabetizmu.
Toho bohdá nebude. :-))


Ignis: Toť tragický a mylný pohled o kreacionismu. Kreacionisté nehledají díry ve vědění, neboť by to vedlo k bohu mezer, naopak kreacionisté staví na jasných faktech, a s těmito fakty konfrontují evoluční teorii, která právě na jasných faktech nestaví. Kreacionisté např. tvrdí: živé jen z živého - viz. Pasteur, zatímco evolucionisté tvrdí: "Kde pak, zákon biogeneze jaksi v minulosti neplatil..." Kreacionisté dále např. tvrdí, že vytvářet smysluplnou informaci (sdělení), je záležitostí ryze inteligence, pojetí dosud nevyvrácené. Co řeknou evolucionisté? "Kde pak, program - informaci, dokáže vytvořit náhoda a miliony roků..." Kreacionista dále řekne: "Mendelovy zákony stále platí, např. dva homozigoti recesivní a dominantní zplodí opět heterozigota, který bude uniformní (1. Mendelův zákon). Co na to řeknou evolucionisté? "Kde pak, Mendelovy zákony, kdysi, tenkrát před miliony lety jaksi neplatily, a rybám narostly nožičky, některým zvířatům se zachtělo výšek, tak jim narostly křídla..." Tady jde opět vidět, kdo stojí na experimentální pozorování a kdo na ideologii a představě.

"Zřejmě se naivně domnívají, že lidi opět spálí knihy (až na bible, samozřejmě) a vrátí se k analfabetizmu."

Toť další a silně naivní představa o kreacionismu. Naopak čím více věda má poznatků jak o genetice, biochemii, fyzice atd. tím absurdnějším se stávají tyto smyšlené představy evoluce.


Jerry: No, je pravda, že ta poznámka o pálení knih byla hodně ironicky nadsazená a ne zrovna taktní, ale ta poznámka: "a rybám narostly nožičky, některým zvířatům se zachtělo výšek, tak jim narostly křídla..." v tomto za ní v ničem nezaostává. Ani jedno nedává příliš dobrou a věrohodnou pozici pro obhajobu argumentů.


Moje podotknutí: Na druhou stranu, některým zvířatům se tak zachtělo výšek, až jim narostla křídla, by také mohl být důkaz víry ;-)

Pravda, nikoli víry v Boha.


Ondi: Nelze se těm Kreacionistům divit, vychází totiž ze stáří Země kolem 6 tisíc let.


Moje odpověď: Jj, za takovou dobu stihnou nějakou tu změnu maximálně jednobuněčné bytosti.

To my, panečku, nějakým tím milionem let nešetříme 8-)


Standa: Dotaz, možná trochu mimo, ale zatím jsem nenašel nějaký odkaz na nějaké výsledky v tomto směru: na kolik let je odhadováno stáří zemské kůry?


Ondi: Celá Země, tedy i s kůrou, je stará zhruba těch 4,4 ... 4,5 miliardy let.
Tvá otázka měla spíš znít, jak stará byla ta nejstarší nalezená hornina (která neprošla pozdější přeměnou v hloubkách zemské kůry).

Z Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Zirkon
Die bisher ältesten Minerale, die auf der Erde gefunden wurden, sind Zirkone aus dem Narryer Gneiss-Terran, Yilgarn-Kraton, Westaustralien, mit einem Alter von 4,404 Milliarden Jahren[5]. Das Alter der ältesten Probe von Mondgestein (Brekzie 72215) wurde auf 4,417 Milliarden Jahren bestimmt.
V západní Austrálii byly nalezeny Zirkony a datovány na 4,4 miliardy let, což odpovídá stáří zirkonů přivezených z Měsíce.

Další diskuse:

Kdo koho uráží?
Mordor a jak se tam dostat.
Mzdová kalkulačka po reformě 2008
Žádná Austrálie není - je existence Austrálie dogma?
Rozhovor s Pannou Marií je modlitbou?
Ropa pod ostrovem byla nalezena.

Yin.cz © 2007 serafX