Banner
Plzeň a Plzeňský kraj je nejlepší místo pro život v České republice

Silmarillion a vznik života

Diskuse na téma Silmarillion a vznik života v tomto díle.

Silmarillion a vznik života

Můj příspěvek: Tak jsem začal číst Silmarillion, zajímavá kniha. Pravda, vznik života je tam spojen spíše se stvořením (ve Středozemi a spol. by měli zastánci kreace v tomto směru radost), avšak poté již probíhal vývoj druhů (v tomto směru i tam fungovala evoluce).

Tedy v podstatě varianta na teorii osídlení Země životem přivezeným mimozemskou civilizací. Evoluci nepopírá, jen vznik života přesunuje jinam.


Ondi: Přivezením "života" odjinud vyžaduje
1. vznik života jinde
2. technicky velmi vyspělý život, kulturu, páč bez techniky a synergie populace je překonání vesmírných propastí asi vyloučeno.

K bodu 1 - když moh vzniknout život "jinde", tak proč ne i na Zemi. Nic, tedy žádné pozorování, žádné nálezy teorii panspermie nepodporují.
K bodu 2 - Na překonání vesmírných vzdáleností v rozumném čase je potřeba vysoce sofistikované techniky jak pohonu vehiklu, tak získání potřebného kvanta energie. Nemusím zmiňovat, že dneska nikdo (kromě fantastů) nemá ponětí jak toho dosáhnout.
Pochopitelně existuje námitka, že RNA může cestovat Vesmírem po dlouhou dobu ... jenže za zlomek téhle doby vznikne RNA ve vhodném prostředí (na Zemi) mořná tisíckrát.

No a pak je tu ještě jeden fakt. Od Velkého Třesku uběhla určitá doba, během této doby vznikaly hvězdy a produkovaly těžší prvky. Předpokládá se, že teprvé hvězdy druhé generace byly schopny jich vyprodukovat dostatečné množství.
Země je zhruba ze 40% ze železa a z 28% z kyslíku - tedy rezavá planeta. Uhlíku je na Zemi jen 0,04%.
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/natur/index,page=1144042.html
Setkal jsem se i s mírně odlišnými údaji.
Co to znamená? Že podobné chemické podmínky, jaké panují na Zemi, nebudou ve Vesmíru tak moc běžné. No a námitka, že není vyloučen život na jiné bázi, třeba na křemíkové?
Na Zemi je křemíku 14,5% tedy podstatně víc, neč uhlíku ... a život je přesto uhlíkový.
Ovšem, jasan - kategoricky vyloučit alternativy by bylo pošetilé.


Moje odpověď: Jj, kategoricky odmítnout alternativy by bylo pošetilé.
Ostatně, co se týče překonání vesmírných vzdáleností v rozumném čase, nemusí se nutně jednat o čas v měřítku lidského života. Civilizace, která by byla schona vyslat podobnou expedici, by patrně byla schopna vybavit loď počítači (s vlastním vědomím anebo se sofistikovaným software schopným samostatného fungování), díky čemuž by odpadala potřeba pilotovaného letu. V zmrazeném stavu dokáží zárodky přežít tisíce let (nehledě ke skutečnosti, že by bylo možno zárodky života vytvořit přímo na místě v laboratoři, čímž by byla expedice časově limitována pouze životností použité techniky).

Yin.cz © 2007 serafX