Banner
Otisky prstů s otazníkem

Kristus Kršna

Diskuse na téma Kristus Kršna ja jeden z mnoha starověkých názvů pro Univerzální Božstvo.

Kristus Kršna

visitor: RE: akým...
Kristus - původ v sánskrtu slovo "Krista/ Krsto" je variantou slova Krišna, jeden z mnoha starověkých názvů pro Univerzální Božstvo...

V:
:-) to snad ne! - škoda reči! - že vám prsty neskamenejú, a netrafí šľak z písania nezmyslov!


no, třeba v Indii to berou jako fakt! Kristus Kršna
Ježíš je tam zcela otevřeně považován za dalšího avatara jako Kršna- ve starověku se takovým říkalo KRSTO anebo KR(I)STO (- jako jeden z nejstarších indoevropských jazyků se sanskrt promítl i do řečtiny.
Gnoze a východní duchovní škola mají totožné vidění spásy, kterou je právě poznání - řec. "gnosis", sanskrt. "džňána". Pouze vnitřní proměnou (řec. "metanoia") pomocí poznání - vykřesáním světla vědění, "probuzením" či "zmrtvýchvstáním" - dochází v probuzené mysli ("marya") k povstání dokonalého ukončeného vědění ("somas", "krśnas", "Kristus"). To je gnostický křest, nazývaný v sanskrtu "druhým zrozením" (dvídžovstvím).
Gnoze a východní duchovní škola mají stejné vidění Spasitele. Je jím uprostřed dvou sil ("nebe a země") vykřesané světlo vědění ("hari", "sóma", "Kristus") pomocí spásného slova probuzení (sanskrt. "išas", gnostický "Ježíš").

Další diskuse:

Kdo koho uráží?
Mordor a jak se tam dostat.
Lidé chovají krávy jako domácí mazlíčky.
Jak se rozezná pavědecká knížka od nepavědecké, toť otázka.
Žádná Austrálie není - je existence Austrálie dogma?
Ropa pod ostrovem byla nalezena.

Yin.cz © 2007 serafX