Banner
Práce

Všechny ty keci jsou podvod

Diskuse na téma účasti Sovětského svazu na rozpoutání druhé světové války.

Všechny ty keci jsou podvod

Předchozí diskuse: Brzká válka nebyla v jeho zájmu

"všechny ty kecy o tom že sověti spolurozpoutali 2SV jsou jeden velký podvod "

Popravdě mě nenapadá jediný historik, který by věci intepretoval takovýmto způsobem.

Popisovaný scénář je víc než nepravděpodobný. Daleko spíš šlo o preventivní přípravu pro případ konfliktu.

Francouzi nechtěli do žádné války a čekali, že se vše vyřeší "samo". Nedledě na to, že v především v politických kruzích měli plno sympatizantů.

V Británii by byly pro jen někteří z vyšších kruhů, ale jediná přípustná varianta byla, že to za ně odbojuje Německo.

Hitler samozřejmě útok plánoval, ale to Stalin věděl moc dobře - jen neodhadl dobře čas.

USA v tom nehrály roli vůbec.

Jediný, kdo by klidně šel do války se SSSR s radostí hned a za každou cenu, by byli Poláci - ale ty těžko považovat za relventní nebezpečí nebo hybnou sílu v mezinárodní politice.

Navíc je poměrně naivní si myslet, že Stalin by se po rychlé likvidaci Německa, kterou měl v plánu, zastavil.

Byl daleko chytřejší než z něj měli pocit západní vyjednavači, ale dlouhodobé plánování mu bylo poměrně cizí, stejně jako dohlédnutí následků toho, co dělá - proto jeho konkrétní plány končily u napadení Německa. (Jen netušil, že Hitler se taky nechová strategicky, ale svůj útok provede v předem naplánovaný den nordického slunovratu a také ten samý, kdy paralelně napadl Rusko Napoleon - jeho mystikou a analogiemi hnaná mysl mu nic jiného nedovolovala. Proto Němci skvěle využili toho, že Rusové v přípravě na útok odminovávali vlastní minová pole, měli na hranicích připravený materiál jako kolejnice, který pak briskně němci použili proti nim, apod.)


"...Hitler samozřejmě útok plánoval, ale to Stalin věděl moc dobře - jen neodhadl dobře čas...."
S tím nemohu souhlasit. Stalin spoléhal na smlouvu s Hitlerem a nepodnikal vůbec nic. Navíc vydával příkazy ničím Hitlera nedráždit a nezadat mu záminku k útoku.
Jediný admirál Golovko, se na takové příkazy vykašlal, nařídil sestřelit každé německé letadlo, které by se objevilo nad přístavy a celou baltickou flotilu po částech nechal přesunout do bezpečí. Tak se stalo, že jedině baltická flotila, byla na začátku války plně bojeschopná.


Svým způsobem to bylo divadlo. Že je útok Německa nevyhnutelný věděl velice dobře, ale potřeboval čas pro přípravy vlastního útoku - proto ona snaha "Hitlera nedráždit".

Bylo proti veškeré logice, aby Hitler zaútočil bez porážky Anglie - proto nevěřil, že bude útok tak brzo a proto se jeho plány absolutně zhroutily.

Naprosto proti tomu, že nic nedělal, mluví rozestavení pohraničních útarů a další věci, které sověti na hranicích prováděli (stejně jako ona příprava pro útok na strategické zdroje - viz. výše)
Pokračování: Stalin nezbrojil


Yin.cz © 2007 serafX