Banner
Práce

Tolik nesmyslů najednou jsem už dlouho nečet

Diskuse na téma událostí roku 1941 ve východní Evropě.

Tolik nesmyslů najednou jsem už dlouho nečet

Předchozí diskuse: Hypomobilní německá armáda

tolik nesmyslů najednou jsem už dlouho nečet.
např. že Stalin se první chystal k útoku a proto odminoval.
Stalin velitelskou čistkou armádu úplně rozložil, nelze se pak divit, že velitelé nepřipravení na své funkce se dopouštěli tragických až nepochopitelných chyb např. čelní útoky tanky BT7.
Co se tanků týče BT7 měli zhruba stejné kanony jako PzIII, ale pancíř do 20mm a PzIII pancíř do 70mm, neměli šanci. Ano ve své třídě byli lepší jak německé, ano i etiopané měly ve své třídě nejlepší lučišníky. KV1+2 - bylo jich vyrobeno jen pár set kusů vlastně by se dalo říct, že to byly prototypy, pomalé, neodskoušené a poruchové, němci je většinou získávali neponičené. Němci ukořistěné čs tanky byly zastaralé, použitelný byl pouze vz38, který se začal v postatě vyrábět až po mnichovu.
Hipomobilní armáda by neměla šanci takovou rychlostí se dostat k moskvě, skončila by po prvních 500 km a čekala než jí koníci dovezou děla, benzín a munici. Němci je používali, ale jen na vedlejších směrech útoku a k boji proti obklíčeným vojskům, a taky když jim v zimě 41 zamrzly motory, ale to byly koníci z ukořistěný.
Ztráta letectva ve středomoří, tak to slyším prvně, kdes to vzal?
Stalin - 1. po zkušenostech s informací o Tuchčevském už nevěřil zpravodajským informací, 2. byl si vědom vlasní slabosti armády, proto snaha nedráždit 3. byl stejně chytrý jako roosvelt, aby věděl že nevyprovokovaný a zákeřný útok (jako perlharbr) postaví na jeho stranu veřejné mínění.
Zbrojení- samozřejmně že stalin zbrojil a vyvijel nové zbraně. Před napadením každoročně zvyšoval zbrojní výrobu zhruba o 1/3.


Můj příspěvek: "KV1+2 - bylo jich vyrobeno jen pár set kusů" - kolik myslíš, že měli k dispozici tanků Němci?
A kolik z nich se mohlo za rovnocenných podmínek postavit KV-1 - na tuto otázku odpovím sám, žádný.


1) Stalin se opakovaně nechal slyšet, že jakmile se Německo vyčerpá, tak ho zničí.
2) Vpád do Evropy ve stylu peřdstav Petra Velikého, tentokrát pro šíření komunismu, byl poměrně jednozančně minimálně Stalinův sen.
3) Váš výrok "byl stejně chytrý jako roosvelt, aby věděl že nevyprovokovaný a zákeřný útok (jako perlharbr) postaví na jeho stranu veřejné mínění." sám ukazuje, že byť za jiných okolností, připouštíte, že Stalin útok plánoval (BTW - to o Roosveltovi byste mohl rozvést)

Suma sumárům o Stalinově plánu zaútočit lze pochybovat jen stěží. O čem lze diskutovat je čas a podmínky.

Kroky byly víc než zřejmé - po napadení Finska (se záminkou ochrany prostoru Leningradu, kterému nikdo nevěřil) a jeho porážce byla pro rusy otevřená cesta pro zablokování německých zásobovacích tras.

Po porážce Finska mohla kdykoli následovat další akce pro jeho celé zabrání (a ta byla také naplánována - na listopad 1940) Pro německo bylo Finsko zdrojem niklu, Baltské moře cestou pro dodávky životně důležité švédské železné rudy a dřeva. Rusové měli v Baltském moři víc ne 50! ponorek. tedy víc než německo do té doby vůbec vypustilo na světová moře. Proč, než z důvodu anrušení německých zásobovacích tras?

Navíc měla být zformována skupina na azblokování švédských přístavů. Opět - proč asi?

Kontrola baltu navíc byla stvrzena obsazením Litvy, Lotyšska a Estonska. Jejich zabrání nemohlo mít jiný strategický význam než příprava nástupiště pro agresi (o čemž svědčí i hromadné budování letišť). Jde namítnout, že Stalin prostě využil možnosti zvětšit území v souladu s klauzulemi o zabrání Polska. ALe kde je pak proklamovaná snaha nedráždit Hitlera???

Totéž požadavek Stalina rumunskous everní Bukovinu a Besarbii. Rumuni před nakupenou Rudou armádouá radji ustupují a stávají se tak z dobrých obchodních partnerů nuceným spojencem Německa. Jaký jiný důvod Stalin měl než mít rychlý přístup ke zdrojům německé ropy?

Co se situace na hranicích týče: Vojska která nebyla v obranných postaveních, stavění letišť blízko u hranic, která mohla být buď snadnou kořistí útočníka nebo dobrou satrtovací plochou pro připravovaný útok, hromadné odminovávání perimetrů a zbavování se ostnatého drátu opřipravovánáí mj. velkého množství železničbního materiálu, nutného k přebudování strategických tratí.

Jen s velkou mírou naivity lze věřit tomu, že šlo pouze o "tragické až nepochopitelné chyby".

Jistě je plno logických námitek.

Stalin skutečně nebyl hlupák (byť měl své paranoidní chvilky) - proč by tedy takto riskoval? Zčásti lze odpovědět jeho zpravodajskými informacemi - z rozboru maziv rusové věděli, že Němci nemají dodávky oleje pro zimní provoz. To platilo i o dalším vybavení. Nikdo nebral v potaz Fuhrerovu ideu dorazit Rusko ještě před nástupem zimy.

Čas tedy i po neuvažování nutnosti dorazit Anglii teoreticky byl.

Otázka schopnosti/neschopnosti sovětských velitelů by byla samostatnou kapitolou, kde se těžko něčeho dobereme. Stalinova paranoia ale očividně po útoku Německa zmizela - i samostatní a selhavší velitelé nebyli hned popravováni - ne náhodou proto, že jim namísto obrany bylo přikázáno útočit?

A jakou víru ve schopnsoti svých velitelů měl skutečně Stalin sám?

Úplnou pravdu se dnes dozvíme ztěží. Od nástupu Putina k moci se staly ruské archivy nepřístupné zahraničním badatelům - lze si zcela demokraticky podat žádost, která je zcela demokraticky zamítnuta.

Navíc je takové přiznání Ruskem nepředstavitelné - dones existuje silná snaha zpochybňovat zločiny jako Katyň nebo Stalinovy oběti.

Co se tanků týče - jednak vlastně odpověděl Seraf, jednak jak je to v rozporu s tím, co sjem psal??

Převažující modely až do konce války byly ty z roku 1940 a levná samohybnná děla. Bez zabrané výzbroje nejen u nás, ale i v dalších státech (hlavně Francie, jejímuž doybtí výrazně napomohly zbraně naše) by bylo o pěkných par desítek divizí méně.

hlavně, že s shodnem, že enšlo o boj "supermoderní armády s armádou z 1 sv. války"

Že německá armáda byla víc závsilá na koních než an motorizovaných vozidlech je prostý fakt, který netvrdí, že vozidla neměli a ku Moskvě se řítila velká německá jízda.

O letectvu jsem nepsal.

Yin.cz © 2007 serafX