Banner
Práce

Stalin nezbrojil

Diskuse na téma výzbjoje a stavu sovětské a německé arnády na začátku bojů na východní frontě.

Stalin nezbrojil

Předchozí diskuse: Všechny ty keci jsou podvod

Ano, Stalin např. vůbec nezbrojil, takže pak stál proti po zuby vyzbrojenému Hitlerovi, vybavenému nejmodernější technikou, takřka s holýma rukama a zbraněmi z 1. světové.

Německé a sovětské tanky

Absolutní nesmysl.

Sověti intenzivně zbrojili už od 30. let, Německá produkce se na vojenskou přeorientovávala velice liknavě, v podstatě až po začátku války a vrcholu dosáhla až v roce 1944. Nemít zdroje výroby i zabavených zbraní v okupovaných územích (v první fázi především Československo), neměli by Němci skoro nic.

A např. tanky měli na počátku barbarossy Sověti podstatně lepší než němci (takový BT7 vyráběný od roku 1935 byl v mnoha směrech nejlepším tankem své třídy, KV2 byl pro Němce v podstatě nezničitelný - stačilo ho posatvit do ulice a demoloval celé nepřátelské kolony).

Nemluvě o počtech, kdy převyšovali Sověti Němce dostupnou technikou zhruba 20-ti násobně.

Že byla letadla ničena po tisících na letištích, neměli efektivní doktríny pro využití tankových vojsk a připravovali útočnou, nikoli obrannou válku, je věc jiná.


SSSR měl dlouhodobě v plánu válku za vítězství komunismu, připravoval se na ní, o úrovni těchto příprav lze ovšem pochybovat.
Když pak došlo k ozbrojenému střetu mezi Německem a SSSR, dosáhli Němci v prvním období značných úspěchů. Podle analýz to bylo hlavně v důsledku toho, že Německo mělo vý konnější vojenskou a civilní byrokracii a také německé hospodářství, které neprodělalo nesmyslnou transformaci obdobnou sovětské, bylo daleko výkonnější. Jinak, pokud jde o úroveň wehrmachtu, nebyla také třeba podle anglického historika Paula Johnsona valná. Luftwaffe byla vybudována k tomu, aby podporovala operace na frontě a v její bezprostřední blízkosti, děla byla na bojiště dopravována koňmo atp.
Ke zlomu ve válce došlo až tehdy, kdy Německo v důsledku bojů ve Středomoří ztratilo značnou část svého letectva a ztratilo převahu ve vzduchu.


Ne, to rozhodně říct nechci.

Chci jen říct, že je nesmysl psát, že Stalin nezbrojil a že Německá vojsak šla s nejmodernější technikou proti zaostalé.

Že i přes svou na pohled velikou sílu byl útok na Sovětský svaz strašlivě poddimenzován, věděli němečtí plánovači velice dobře. Ale v pokusu o přežití to museli risknout a je jen s podivem jak dlouho se Němci nakonec udrželi.
Pokračování: Hypomobilní německá armáda


Yin.cz © 2007 serafX