Banner
Fable: The Lost Chapters patří mezi RPG hry.

Reakce v kádince

Diskuse na téma hvězdy splňují definici života.

Reakce v kádince

Předchozí diskuse: Definice života a hvězdy

Život
kladenskejsutrolog - Jenže ke vzniku hvězdy hvězdu fakticky nepotřebuješ...nově vzniklá hvězda nenese znaky hvězdy předchozí-pokud nějaká byla. Není zde žádná snaha o reprodukci, žádná logická následnost, jen pouhé kolize hmoty co důsledky fyzikálních zákonů.
Kv: Ani živé organismy se nemnoží vědomě. Rozmnožování není cílem, nýbrž důsledkem děje. Myslíš, že třeba taková zrněnka nebo sinice ví, že se má začít dělit? Neví, je to způsobeno zcela náhodným výskytem patřičných chemikálií. Extrémním případem je třeba rakovinné bujení - to se děje dokonce proti vůli daného organismu.
Co se hvězdy týče - životem je děj ve hvězdě, ne hvězda jako taková. A tato reakce se bez pochyb množí, jako viry v lidském těle. Postupně, jak dochází palivo, život ve hvězdě ustane, hvězda vymře - jako vymře terárium, když přestanu krmit v něm chovaná sarančata.
Představ si situaci, že postupně vymře život na Zemi - to se časem stane. Znamená to, že na Zemi nikdy nebyl život? Uznáš jej za život jen tenkrát, když se rozšíří na jiné planety?


Sinice je jen prostředek. Prostředek k rozmnožení NK. Důležitá je výhradně replikace genů, viz sobecký gen. Sama sinice je jen prostředek, prostředek k předání dědičné informace. To platí u všech živých organismů bez výjimky. Neplatí to však u hvězdy. Ta nemá informaci k předání, není prostředkem.
Add život ve hvězdě-pakliže jsou nevyhnutelné děje ve hvězdě životem, pak je dějem každý nevyhnutelný fyzikální a chemický proces. Množení se reakce..to je co za pojem? Vhodím-li do kádinky s vodou krystalek manganistanu draselného, začne probíhat reakce-rozpouštění manganistanu až do chvíle, kdy bude všechna původní látka spotřebována. Je to úplně to samé co děj ve hvězdě. Je tedy kádinka živá?
A mimochodem, to že ve hvězdě probíhá a "množí" se reakce dokud je palivo taky není pravda. Naopak, hvězda zaniká s naprostou většinou paliva nespotřebovaného. A je nespotřebované nikoli proto, že by hvězda uvědoměle myslela na další generace, ale protože ji chybí možnost REGULACE a LÁTKOVÉ VÝMĚNY. Hvězda nedokáže přijmout nové palivo, nedokáže ho přesunotu do reaktoru. TO živé organismy umí.
Ale jak už jsem říkal níže, můžeš si vyslovíčkovat cokoli, ale za chvilku budeš filosofovat nad lahví píva co nad živým organismem, jak mnozí štamgasti jistě činí...


Můj příspěvek: Množení reakce v kádince bylo způsobeno tvým přidáním chemické látky, bez tvého zásahu by k množení nedošlo.
U hvězdy je to vyřešeno trochu jinak, sice nedokáže použít jako palivo vodík z vyšších vrstev, dokáže však začít využívat jako zdroj energie helium. Ostatně ani buňky nepoužívají veškeré palivo jako zdroj energie, ale část využívají pro vytvoření svého těla.


Jenže hvězda ono palivo nenechává co stavební součást svého těla. Zaujímá jen gravitací přirozeně danou stavbu jako v případě Země. Planeta Země taky nenechává křemík a lehké prvky ve své kůře, protože by to byla šikulka šikovná co chce mít tělo ze žuly a čediče a ne ze železa....


Nejen gravitací, vnitřní stavba hvězdy je výsledek působí mnoha sil, především termojaderné reakce v jejím nitru.

téma

Další diskuse:

Tofu s mořskou řasou na mém stole.
Citáty z úst soudruha Stalina
Utopický svět ve kterém se lidé i oktopavouci chovají reálně.
Nesmrtelnost a její případné důsledky.

Yin.cz © 2007 serafX