Banner
Fable: The Lost Chapters patří mezi RPG hry.

Pravičák - zbohatlík

Pokračování diskuse na téma hledání definice pravičáka.

Pravičák - zbohatlík

Pokračování předchozí diskuse: Koho si představujete pod označením pravičák?

Tak tohle je skutečně docela zajímavá otázka. A připomnělo mi to spontánně jeden nedávný komentář Jiřího Fraňka z "Práva", kde zmínil jednoho příslušníka politické pravice, ale hned vzápětí zdůraznil, že "pozor! - žádný pravičák!".

Takže, jako úplně první si zapamatujme, že "pravičák" není bez dalšího totéž, jako "pravicově orientovaná osoba".
Nejkratší definice by snad byla ta, že "pravičák" - naprosto stejně jako "levičák" je nějakým způsobem ujetý; zkrátka, jeho emoce v něm naprosto potlačily schopnost objektivního, střízlivého myšlení.
Dám příklad toho rozdílu: já si teď už nevzpomenu, koho měl J. Franěk na mysli svou zmínkou pravicového ne-pravičáka; ale já osobně za takovýto skutečně mimořádně pozitivní příklad považuji stávajícího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.
To je bezpochyby zastánce konzervativních, tedy pravicových hodnot; nicméně on není žádný fundamentalistický "pravicový svazák", nýbrž jeho pravicovost obsahuje to nejlepší z konzervativního životního postoje: solidnost, slušnost, a především neústupné vyznávání a zastávání mravních hodnot.
Kdyby všichni příslušníci pravice měli takový charakter jako on, nemohl bych nic jiného nežli říci: jejich obraz světa není můj, je mi příliš konzervativní a strnulý - ale jsou to poctiví lidé.
Jde o to, že naprostá většina zastánců pravice jsou daleko spíše ti "svazáci": fundamentalističní vyznavači osobního egoismu, kteří vidí a uznávají jedinou "morální" hodnotu: urvat si pro sebe co nejvíc, bez ohledu na všechny ostatní.


Můj příspěvek: Znamená to tedy, že pravičák dle tvého pohledu se kryje s tím, čemu já říkám zbohatlík? Tedy člověk, který získal peníze avšak zůstává mu chování barbara?


Jestli je Pospíšil skutečně takový jak píšeš, doufám, že se to projeví v zákonech a v práci soudů. Jestli si někdo plete sobectví a bezohlednost s pravicí tak je hlupák.


Však ono se to v zákonech a práci justice už projevilo, za prvního ministrování Pospíšila. Kromě jiného to byl právě on, kdo prosadil reformu trestního práva, kde se konečně - dvacet let po převratu! - začalo rozlišovat mezi zabitím a vraždou; což je v civilizovaných právních systémech už dávno samozřejmostí.

A teď k tomu, "plést si" sobectví a bezohlednost s pravicí.
Tak se na to podívejme poněkud blíže. Jsou v podstatě dva základní postoje, jak se lidé k sobě mají chovat navzájem. Ten jeden postoj říká: život je boj, tak hleď především na své vlastní zájmy, musíš se v tomto boji prosadit, musíš být silný a tvrdý, mít ostré lokty. Ten druhý postoj říká: všichni lidé jsou přece lidé, mohou spolu tedy vyjít v zásadě dobře, na zásadách vzájemné slušnosti, spolupráce a solidarity.

A teď: který z těchto postojů má asi blíže k osobnímu sobectví a bezohlednosti? A který z těchto postojů je spíše krédem politické levice, a který vyjadřuje životní zásady pravice?


"Ten druhý postoj říká: všichni lidé jsou přece lidé, mohou spolu tedy vyjít v zásadě dobře, na zásadách vzájemné slušnosti, spolupráce a solidarity." - jo, tohle levicaci radi... Ale to by ta SOLIDARITA musela byt solidaritou, a to DOBROVOLNA. Ale ti levicoví maji pocit ze na ni maji Právo...


Jsou situace kdy má člověk mít na solidaritu plné právo, představ si, že ti selžou ledviny a ty po zbytek života musíš chodit na dialýzu, ta stojí 100 000 měsíčně. Kdybys byl nevím jak schopný, tolik prostě nevyděláš aby sis to mohl platit sám nebo si myslíš že je to jinak?

Yin.cz © 2007 serafX