Banner
Fable: The Lost Chapters patří mezi RPG hry.

Vypůjčení pojmu

Diskuse na téma používání pojmů neodpovídajících zcela přesně původnímu významu při překladu díla do jazyka odlišné kultury.

Vypůjčení pojmu

sommi.sommi: velký třesk
teď mě tak napadlo, že ateista, který tvrdí, že svět vzniknul velkým třeskem je vlastně stejně věřící, jak křesťan, který tvrdí, že svět stvořil bůh... nedokážete ani jedno... každá teorie o třesku začíná "vědci se domnívají..." kdyby Bible začínala slovy "křesťané se domnívají..." tak je to opravdu totéž... popř. by tam mohlo stát "vědci/křesťané věří..."


Pavol: Tak to se pleteš a to tak, že hodně! Penzias a Wilson dostali Nobelovu cenu za objev reliktního záření, pozůstatku Velkého třesku.
Dokázat pánbíčka se ale jaksi pořád nedaří, na rozdíl od Big Bengu, že?


velkyborec: no záleží na tom, co všechno do pojmu "pánbíček" napasujeme. Jestliže pojem "Bůh" vnímáme např. jako základní informaci, která vším prostupuje a způsobuje různé akce-reakce, pak lze s mírnou nadsázkou tohoto pojmu tvrdit, že "Bůh se ozval" i vědcům. Onehdá sem to tu psal. Mnozí kvantoví fyzikové se přiklání k tomu, že nejelementárnější "částicí" všeho je vlastně jistá vibrace-informace.(velice podobné tomu, co dříve učil pythágoras o akordech). Bůh je jen pojem označující nějakou subjektivní zkušenost. Ovšem s nástupem nového paradigmatu, kde se rozdělení světa na "subjekt a objekt" bortí, může být analogicky tato zkušenost využita i ve vědě.( Mnozí kvantoví fyzikové se právě při hledání správné terminologie, která by byla schopna pozorované jevy srozumitelně popsat, inspirují v různých náboženských konceptech-hlavně východních)


buddha.92: Nemusíme Boha posouvat vždycky dál, když se dozvíme něco nového. Že něco nedokážeme vysvětlit neznamená, že je to dílo Boha. Můžeme ho zničit. Musíme.


velkyborec: Je to jen pojem. Pojem, kterým můžeme úspěšně popsat nové poznané jevy. Už jsem tu kdysi vzpomínal Fritjofa Carpu. Jako fyzik si v sedmdesátých letech uvědomil velkou podobnost popisu světa východních náboženství s tím, co mu ukazovala jeho relativně nová věda "kvantová fyzika". Jelikož běžná populace neovládá jazyk fyziků-matematiku-tak aby pochopila o co jde, použil ve své knize "tao fyziky" na vysvětlení nových pozorovaných jevů právě pojmy z východních náboženství a ejhle-ono to fungovalo. Samozřejmě jestli je společnost příliš alergická na "Boha" pak není problém zabalit nové poznání jinými slovy. Ale co se změní? Není to jedno? Slovo jak slovo.


Můj příspěvek: Východní náboženství pojem Bůh neznají.


velkyborec: Jak by hinduista pro evropany označil Višnua, Brahmu, Kršnu? Jak by jim vysvětlil "atman a Brahma jedno jsou?" Aby ho evropan líp pochopil-půjčí si jednoduše pojmy z jeho kultury. Je to jen žonglování se slovy. A to slovo, které se nejlíp ujme, se prohlásí za všeobecně platné..Z tohoto hlediska je fakt docela možné, že pojem "bůh" za x let opravdu zemře ;-)


Moje odpověď: Ano, vypůjčit si pojem z jeho kultury usnadní první seznámení a pochopení dosud neznámého myšlenkového směru. Avšak později to může přinést neporozumění a pozměnění původního učení.

Jinak souhlasím s tvým pohledem, kvantová fyzika vhodně doplňuje (já osobně bych na toto místo napsal ostatní ;-) ) taoistické texty.

Dle mého názoru, například použití pojmu "Bůh" jako překlad pojmu "Tao" v Tao-te-ťingu, přinese více nejasností, než užitku. I pojem Tao není ničím víc, než východiskem z nouze. Tao, které lze pojmenovat, není pravé Tao.

Podobná situace je při překládání kami do evropských jazyků jako bůh. To potom zůstává rozum stát nad perlami, které se čas od času dočte v novinách.


velkyborec: :-)) ;-)

téma | víra

Yin.cz © 2007 serafX