Banner
Státní vlajky států světa

Vítr a vlajka

Diskuse na téma vítr, vlajka, zen a Mistr Eno.

Vítr a vlajka

Vítr foukal a vlajka na stožáru poletovala...
Dva mniši před chrámem argumentovali...
jeden říká"... to vlajka se pohybuje... druhý vysvětloval -"příčinou je ten vítr...to je ten původce pohybu..."
...rozhovor nebral konce ...
Cizinec se náhle přitočil k mnichům:
" není to ani vítr ani vlajka co se tu pohybuje!!!"
Jen Vaše hloupost tu lítá...!
Mniši užasli a ptali se kdo je..

(cizinec -Mistr Eno -putující téměř 15 let od svého zasvěcení 5-tým patriarcou Zenu nepoznán v ústraní skryt před celou sanghou starších mnichů, která se jej pokusila zavraždit protože ač novic obdržel od 5-tého patriarchy zasvěcení a šonka-pověření o zasvěcení ( bodhidharmovu misku a oděv, která se předávala z patriarchy na patriarchu...)


nepoznán v ústraní skryt před celou sanghou...
sangha starších mnichů se ho pokouší zavraždit...
patriarchovo pověření o zasvěcení...
jen samá hloupost tu lítá...
uch :-0 :-[ ;-)


viz. Platform sutra of the sixth Patriarch Hui-Neng
Platform sůtra Sůtra 6-tého patriarchy Oldřich Král, 1992
koukám že jsem získal dalšího přítele a náruživého zájemce o zen budhismus... :-D


Zen Comments on the Mumonkan -Zenkei Shibayama (cho.chi)


Kdyby ti mnisi byli Cesi, tak by ho poslali do haje a hadali by se dal :-))


ano asi měli skutečný zájem...

téma

Yin.cz © 2007 serafX