Banner
Fable: The Lost Chapters patří mezi RPG hry.

Rovnováha jin jang a Panna Maria

Diskuse na téma Rovnováha jin jang v křesťanství a Panna Maria.

Rovnováha jin jang a Panna Maria

Josefzhor: Pokud se týče matky Ježíšova pozemského těla Panny Marie.V katolické církvi se rozmohl kult Matičky Páně.Se vším se na ni lidé obracejí i s vyslovenými nesmysly. Ona sama ve všech svých zjeveních upozorňovala na to abychom se obraceli ve všem i v modlitbách přímo na Ježíše.Nikoliv na ní.Přesto se ale v tomto pokračuje.Byly postaveny kostely a chrámy. Jsou slouženy májové pobožnosti atd.Na Boha v Ježíši Kristu se však zapomíná.V Novém zjevení daném lidstvu skrze písaře Lorbera Sám Ježíš upozorňuje,že nepotrvá ani 2000 let a budou se jí klanět místo Jemu.Je to příklad jak se může lidstvo svoji pověrčivotí dostat zcela mimo oblast spásy duše.Lidi je to přímo vykořisťování z lidských hledisek.
Obracejte se na Pána proto přímo a nehledejte prostředníky.


velkyborec: Marianský kult sem nikdy nijak nechápal. Taková jakási zbytečná klička-aspoň tak to vnímám. Ale není to s Ježíšem podobné? Např. muslimové popírají křeťanské "zbožšťování" Ježíše, prej je to jen z mnoha proroků-žádný Bůh.Proč tedy "nebýt v Bohu" přímo? Bez prostředníků a nějakých "druhých" osob? Jak jsem psal níže-každá konkretizace onoho, jenž nás převyšuje, se míjí cíli. Každá konkretizace vyvolává konflikt a to především tehdy, jestliže svou interpretaci prožitku zaměňuji s prožitkem samotným. Ježíš, Marie, Kršna atd-to je jen interpretace, která naznačuje směr. Jestliže interpretaci zaměním za cíl-pak jen podporuju svaté války."našimi slovy držímé Boha! Ti druzí lžou!!".Nikdo Boha slovy nedrží.Je to nemožné.
Pokračování: vyvážit přetížený mužský princip.


Moje odpověď: Rovnováha jin a jang. Západní duchovní směry mají jangovou složku dominantní, tak to nemůže trvale fungovat. Vyrovnání obou principů je v jejich přirozenosti. A protože Panna Maria je bytost, která přichází mezi vnímající bytosti a je s nimi v kontaktu, je to právě její kult, který nerovnováhu vyrovnává.
To je moje chápání.
Další pokračování: kde je Syn měla by být i Dcera.


velkyborec: jo-to má logiku. Něco na tom bude.

víra | kuchařské recepty | téma

Yin.cz © 2007 serafX