Banner
Fable: The Lost Chapters patří mezi RPG hry.

Jediná správná

Jediná správná

Na světě není bezvěrce....
...je totiž jedno v co věříte.... ovšem jen křesťané si myslí, že víra v Boha atp. je jediná správná... a to je ten problém....!


To znamená, že všechna ostatní náboženství si myslí, že nejsou jediná správná? Že jsou naopak špatná a nesprávná?
Kde to o sobě hinduismus, budhhismus, islám, pársismus a další jen náznakem tvrdí?

Přeci není jedno, čemu kdo věří. Věřit nesmyslu je přeci špatně, ne? Věřit očividnému nesmyslu je ještě horší, ne?


Moje odpověď: Řekl bych, že podstatné zde bude slovo jediná.

Když někdo začne učení své školy považovat za jediné správné, časem může dojít k názoru, že všechna ostatní jsou špatná. K tomu trocha fanatismu/slaměných psů/spjatosti se státní mocí a může to skončit pohřbíváním učenců ostatních škol zaživa a pálením knih. Anebo řáděním Svaté inkvizice.


Když někdo začne učení své školy považovat za jediné správné, časem může dojít k názoru, že všechna ostatní jsou špatná
to bohužel platí pro křesťanství a nemyslím teď jen na křižáky a inkvizici, bible tvrdí, že ježíš kristus je jediná cesta k bohu (ke spáse) a jiné není, bez ní jsou všichni odsouzeni jako hříšníci k věčnému zatracení...
tohle je bohužel dogma křesťanství, bez toho by to nebylo křesťanství, a nese to své ovoce, přestože někteří křesťané jsou tolerantní, pár jich je "nad věcí", většina se dívá na nevěřící jako na nevyvolené, ty zlé, libující si v hříchu, ovládané satanem a podobně, podle toho někteří s člověkem nevěřícím nebo jinak věřícím jednají - přisuzují mu zlé úmysly, zlé charakterové vlastnosti atd., jeden pak neví, co by jim na to řekl, neboť cokoliv řekne, nepadne na úrodnou půdu...
to je jeden z důvodů, proč mi křesťanství nepřipadá jako bohem zjevená (ta pravá) víra.


Moje odpověď: Ano.


Jak to myslíš, podstatné slovo "jediná"?
Já bych řekl, že když někdo své učení začne považovat za jediné správné, tak zákonitě a nevyhnutelně musí dojít k závěru, že jakékoliv odlišné je špatné.
Jinak souhlas.


Moje odpověď: Myslím to tak, že buddhismus netvrdí, že je špatný a nesprávný. Netvrdí ani, že jeho cesta je jediná správná.
Existuje mnoho cest.


Tak dejme tomu, že budhhismus netvrdí, že je jedniná správná cesta (nebo dejme tomu dokonce, že netvrdí, že je správná cesta), ale co ostatní?


Moje odpověď: Na ostatní se patrně budeš muset zeptat někoho, kdo tyto cesty praktikuje. Já odpověď na požadovanou informaci neznám.

Už jsi to opět zamotal. Budhhismus netvrdí, že je jediná správná cesta. Buddhismus netvrdí, že je jediná cesta. Buddhismus tvrdí, že je jednou za správných cest (cest existuje mnoho).


O.k. Tak tedy muslimové, křesťané atd., vyjádřete se.

Nezamotal :-) Tys mě jen špatně pochopil. V podstatě jsem řekl skoro to samé co ty.

téma

Další diskuse:

Divím se naivům, kteří sedají na špek.
Názor ateistů na vývoj vnímajících bytostí
Dáma se závojem
Existuje pouze energie
Ivetka a hora
Postoj buddhismu k sebevraždě
Rozlišuj tupost a vyrovnanost.
Kuan Jin - Panna Maria
Buddhovská podstata rostlin
Vypůjčení pojmu který zcela přesně neodpovídá původnímu významu při překladu díla do jazyka odlišné kultury.
Moudří blázni

Yin.cz © 2007 serafX