Banner
Fable: The Lost Chapters patří mezi RPG hry.

Čtu knížku o středověké mystice

Diskuse na téma středověká mystika, východní a západní nauky.

Čtu knížku o středověké mystice

Odkaz scholastiků
Teď čtu velice zajímavou knížku o středověké mystice. (díky zrcadlovkám za odkaz k této knize).Zaujalo mě,jak se tehdejší scholaštičtí křesťančtí "otcové" se stejnou vážností věnovali ne jen studiu písma, ale i studiu pohanských učitelů jako např.Aristotela atd. Tato šíře pohledu vychází z bytostného přesvědčení o jednotě pravdy, která se nikdy a za žádných okolností nemůže dostat do sporu sama se sebou. Jestliže se jim začalo jevit,že ke sporu dochází, hledali takovou interpretaci, která tehdejší moudrost světa navrátí do svrchované jednoty, neboť Bůh sám je svrchovaná jednota a separace mu není tedy vlastní. Takto se v Křesťanství vyskytují ony "platonizující" prvky, které mimojiné i velice dobře korespondují s naukami od východu.Později skrze Tomáše Akvinského Křesťanství našlo paralelu s Aristotelem .Do jisté míry chápu počin Lutera, který nacházel v církvi odpustků a jiných neřádů velkou nejistotu a schoulil se k jidtotě jediné-k písmu svatému. V budoucnu však jeho odkaz značně radikalizoval a v mnohých církvích křesťanských se až hystericky odmítá vše nebiblické-snad z přílišné opatrnosti nešlápnout vedle. Takto ovšem mnohdy vylévají vaničku i s dítětem a přichází o jednotný obraz Boží moudrosti.


Moje odpověď: Možná ti to bude připadat jako lenost, ale právě proto dávám přednost východním naukám. Cesta v nich není zaneřáděna takovými vrstvami různého harampádí, kterým je třeba se prokousat. V křesťanství se sice dá nalézt také, ale nevědět z čínské kultury, co vlastně hledat, asi bych v něm podstatu nenalezl.
Anebo třeba nalezl, kdo ví.


Taky tak nějak vnitřně více tíhnu k východu. Jsem ale ve svém podvědomí formován několika generacemi evropanů. Proto jsem rád, když ve své západní kolébce najdu jakoukoliv spojnici s východem a ona zdánlivá rozštěpenost v mé mysli náhle mizí. Jako fyzikové urputně hledají nějakou tu sjednocující teorii pro makrokosmos i mikrokosmos, tak i já hledám sjednocující řeč mezi analitickou racionalitou západu a nazírající vůlí východu.Je mi bližší hledat to, co sjednocuje, než to, co rozděluje. Nějaký "hon na čarodějnice naruby" mě je proti srsti.
Jinak i já jsem začal nalézat poklady v křesťanství až po té, co jsem se lépe seznámil s východními filosofiemi. Před tím mě byla např. bible naprosto nesrozumitelnou knihou. V tomto to mám podobné jako ty.


Ten zdánlivý rozpor mezi Východem a Západem je jako rozpor mezi dominikány a františkány a jejich trvalým sporem rozum, moudrost vs. víra, láska. Rozpor pouze zdánlivý.


Jo-asi tak nějak to bude. Jsou to tedy jen rozdílné pohledy na tutéž "věc". Jako ve fyzice. Vlnění nebo částice? Obojí-netřeba v tom hledat rozpor.


...jaké nauky dokáží dovést člověka lépe k "vidění pravdy" západ (křesťanství), nebo východní nauky? Křestěnství(týká se i jiných učení)se v praxi pohybuje převážně v rovině myšlení, východní nauky používají také jiné metody. Křesťansví dosahuje přiblížení převážně pomocí mysli, východní nauky využívají k přiblížení mysli i těla (yóga, meditace).
K jakému "vidění pravdy" má potenciál dovést východ a k jakému západ?


Proč myslíš, že se staří "křesťanští otcové" věnovali studiu "pohanských" řeckých učitelů?
Bylo to snad z lásky k pravdě a poznání?


Proč ne? Motivy mohli být různé. I ty dnes populární konspirační,mocenské a já nevím jaké eště, ale i ty ušlechtilé, o kterých mluvíš ty. Pro mě mají větší cenu ty druhé. Kdo hledá rozdělení, najde rozdělení. Kdo hledá sjednocení, najde sjednocení.

téma

Yin.cz © 2007 serafX