Banner
Čína
Japonsko
Haiku

Čchi či qi

Diskuse na téma překladu Čchi či qi podle různých druhů transkripce.

Čchi či qi

Osamele.dite: Dostalo se ke mne info a to nezávisle už ze dvou zdrojů...kterým celkem i věřím, že Jeho Svátost Dalajlama je těžce nemocen ...hm.
To že má náročné zdravotní období od podzimu 2007 jsem tušila, ( potíže zažívání, žaludeční exesy, status jakoby vyhoření energie " Chi"...která sidlí právě v plexu solari + ledviny- Konfucius...atd...)ale žeby s ním bylo tak špatně, tak to mně překvapilo, to jo...


tomas: ehm... ty toho moc o energii Qi ("čchi") nevíš :-) tahle energie je v celém těle - nemá žádné přesnější místo kde by se nalézala :-)) pro představu je to vlastně bioelektřina.


Osamele.dite: Myslíš?
No, podle otce čínské tradiční medicíny Konfucia sídlí centrum energie " chi" v plexu solari- 3 čakra( v předu) a v křížové oblasti- ledviny (vzadu).
Energie " chi"..není nic jiného než energetické meridány (podle západní terminilogie)...takže vím o čem píši.
Mohla jsem ji podrobně studovat ne jenom z dostupných beletrických ( dokonce i historických) materiálů- mapy meridiánů- mimochodem jsou 4 na těle člověka, ale i poznatky odsud zkoumat přímo v praxi- to je následně fyzickými prožitky ( terapií)
Provozovala jsem 6 let velkou relaxačně- meditační pyramidu ( jasan ). Takže osobních zážitků z ní a taky od lidí mám vskutku požehnaně:-).
Včetně léčení pyramidální energií, to je vylaďováním ( a znovunabíjením) čaker a energetických maridiánů, např. i přes vhodné minerály a speciální hudbu.
Pokud máš na energii " chi" jiný názor, což mít můžeš, já ti jej neberu, já mám totiž autentický. Přímo od " zdroje". ( pyramida je jedním z několika silných energetických - záříčů + zběračů)....No, to by bylo ale na dlouhé povídání, tady tím diskusi zatěžovat nebudu....Toš tak asi...


Můj příspěvek: V celém těle skutečně je, existují však body, které jsou důležité pro její proudění, jakási centra čchi. Čínská medicína je založena na udržování (a případně obnovení) rovnováhy v těle (tedy i rovnováhy čchi).

Tělo není statický objekt, ale neustále se mění, stejně jako čchi, jejíž proudějí se mění jednak v průběhu dne, kde se v určitou dobu koncentruje více v určitých částech těla, jednak v závislosti na vnějších vlivech.


Osamele.dite: Ano. Máš pravdu. Je vidět, že téhle problematice skutečně rozumíš ;-).
Jenom bych snad doplnila, že se ona energie jmenuje -chi, vyslovuje se foneticky v Číně - či, a na bázi jejího principu je založeno Tai chi:-)
Energie "chi" se často zastavuje v žaludku, který je považován za místo "trojitého ohřívače" (ohřívá srdce, plíce a žaludek).
CHI masáže aktivují životní energii (chi) .Podle čínské medicíny je tato energie základem pro pevné zdraví. Pokud jsou buňky v těle a proudící energie v rovnováze, člověk je zdravý a silný.
Tai Chi je neodlučně spjato s pojmem Chi - vitální energie. Koncepce chi vychází z teorie tradičního čínského léčitelství. Podle této teorie je chi obsažena ve všem, nejvíce však ve vzduchu, větru a slunečním záření. Vdechujeme-li vzduch, čerpáme chi, ale chi je daleko více než pouhý vzduch. Je to vitální energie, která nám umožňuje žít. Chi cirkuluje tělem podobným způsobem jako krev, avšak ve větší míře po vlastních drahách - akupunkturních meridiánech. Podaří-li se člověku nashromáždit dostatek této energie, je schopen ji používat k léčení sebe i druhých, ale také k obraně proti napadení, popřípadě k jeho eliminaci. Součástí teorií čínské medicíny, jenž dala základ teoriím Tai Chi je i nauka o vitálních (akupunkturních) bodech. Vitální body se dají použít k regulaci toku energie chi , tady vědomě za účelem léčebným.


Můj příspěvek: Jen bych doplnil, že v tomto případě jde o různou transkripci přepisu čínštiny do evropských jazyků
čchi - česká transkripce
či - anglická transkripce
qi - pinyin, transkripce používaná v kontinentální Číně (v současnosti se začíná mírně upravená verze používat i v Čínské republice na Tchaj-wanu), vychází z angličtiny.

Podle mých zkušeností je možné rychle získat větší množství čchi pohybem (v podstatě jakýmkoli - bojové umění, běh, cvičení v posilovně, řezání dřeva ...) anebo dechovým cvičením.


Osamele.dite: ano, je to tak.
Přeložit někdy celé statě, ne jenom původní názvosloví z čínské lingvistiky, chce hodně poetického ducha ;-)
Stará čínština je směsí poezie a metafor, podobenství " obrazů" , mimo základní fráze.
V tom je podobná japonštině.
Příkladem jsou Verše psané na vodu (Haikó).

Na břehu řeky Poutník spal.
A jeho sen se písni podobal.


téma

Yin.cz © 2007 serafX