Banner
Fable: The Lost Chapters patří mezi RPG hry.

Je buddhismus a evoluce v rozporu?

Diskuse na téma otázky, zda je víta a evoluce v rozporu, otázka byla upřesněna, je buddhismus a taoismus v rozporu s evolucí?

Je buddhismus a evoluce v rozporu?

Chce to inovaci, nápad a hlavně ARGUMENTY!


To jsi si ještě nevšiml, že argumenty chybí hlavně věřícím?


Moje vmísení se do diskuze: Já jsem si všiml, že mi zatím nikdo neodpověděl na otázku, proč by měla být víra a evoluce v rozporu.
Zatím zde diskutujete převážně na téma Bible nebo evoluce, aby byl název této diskuse pradivý, je třeba splnit podmínku, že žádná víra není s evolucí v rozporu. Takže abych byl konkretní, buddhismus, taoismus, v čem jsou v rozporu s evolucí?


Evoluce nepotřebuje stvořitele.
Pokračování: Co má stvořitel společného s mou otázkou?


Moje odpověď: Buddhismus ani taoismus stvořitele také nepotřebují, takže v tomto bodu shoda.


Evoluce není koloběh, evoluce je jednosměrná změna - ani k lepšímu ani k horšímu, prostě změna. Dostačující rozpor s buddhismem?


Moje odpověď: Tím koloběhem myslíš patrně samsáru. Nekonečný (dlouhý tak, že se zdá být pro vnímající bytost nekonečným, cíl buddhismu je jeho přerušení) řetězec vztahů, připoutanosti a závislostí.
Samsára se s evolucí nevylučuje, spíše se vzájemně doplňují. Ona je to ostatně také jednosměrná změna, k horšímu nebo lepšímu jsou duality, a pro cestu nejsou podstatné (cílem buddhistické cesty není ani jedna z těchto dualit).
Díky evoluci vznikají, měni se a zanikají těla, která vnímajícím bytostem umožňují tyto vztahy v praxi realizovat. Takže žádný rozpor.


Díky evoluci vzniká i toto vnímání ;-)


Moje odpověď: Díky evoluci se formují tvary těl, která toto vnímání zprostředkovávají.


A v tom je ten rozpor ;-) Ty se snažíš deformovat evoluci tím, že do ní náslině doplňuješ další "informace"


Moje odpověď: Nic nedeformuji ani násilně nedoplňuji. Zapadá to do sebe zcela přirozeně samo, jako když se potkají fénix a drak.

víra | kuchařské recepty | téma | tempeh

Další diskuse:

Test mýdla na lidech.
Karoten a tuk jak je to s vstřebáváním karotenu v těle? Je potřeba tuk?
Pokus s fíkusem v geopatogenní zóně
Sruby uprostřed lesa.
Tlustý buddha - Bodhidharma.
Co je to zen?
Národ Mosuo v Číně.
Ohnivý drak
Krátká úvaha na téma: Živelné katastrofy a Nebeský mandát.
Potenciál čínského písma
Zkameněliny hotových živočichů a přechody
Trpaslík obrázek
Výměna baterie do auta
Vitamín B-12
Velká planeta
IQ a ateismus - výzkum britského profesora psychologie Richarda Lynna o souvislosti inteligence, vzdělání a víry či nevíry v boha.
Akupunkturní energetické dráhy
Nejlidnatější stát světa
Zastavení rotace Země průletem hmotného tělesa.
Kolovrátek
Průměrný věk dožití

Yin.cz © 2007 serafX